خانه > اخبار > اخبار صنعتی

مقدمه ای کوتاه بر محفظه های اتصال فیبر نوری

2022-05-23

محفظه اتصال فیبر نوریقطعه اتصالی است که دو یا چند کابل نوری را به هم متصل می کند و دارای قطعات محافظ می باشد. این متعلق به سیستم اتصالات آب بندی فشار مکانیکی است و یک وسیله حفاظتی از اتصال است که تداوم مقاومت نوری، آب بندی و استحکام مکانیکی بین کابل های نوری مجاور را فراهم می کند. محفظه های اتصال فیبر نوری عمدتاً برای اتصالات مستقیم و انشعاب در سربار، خط لوله، دفن مستقیم و سایر روش های تخمگذار کابل های نوری سازه های مختلف استفاده می شود.
بدنه فیبرمحفظه اتصال نوریاز پلاستیک تقویت شده وارداتی ساخته شده است که استحکام و مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد. جعبه ترمینال برای اتصال در اتاق ترمینال کابل نوری ساختاری مناسب است. ساختار بالغ است، آب بندی قابل اعتماد است، و ساخت و ساز راحت است. به طور گسترده در ارتباطات، سیستم های شبکه، تلویزیون کابلی CATV، سیستم های شبکه کابل نوری و غیره استفاده می شود. محفظه های اتصال فیبر نوری دارای پنج ویژگی اساسی زیر است.
1.محفظه اتصال فیبر نوریs توانایی بازیابی یکپارچگی روکش کابل و پیوستگی مکانیکی اعضای استحکام کابل را دارند.
2. عملکرد اتصال الکتریکی، زمین یا قطع اتصال اعضای فلزی در کابل نوری را ارائه دهید.
3. محفظه های اتصال فیبر نوری دارای خواص محافظت از اتصال دهنده فیبر نوری از تأثیرات محیطی هستند.
4. عملکرد قرار دادن کانکتورهای فیبر نوری و ذخیره فیبرهای نوری باقیمانده را ارائه دهید.

5. در صورت نیاز،محفظه های اتصال فیبر نوریهمچنین باید در برابر موریانه مقاوم باشد.

2 in 2 out Inline Splicing Enclosure 492×202×104mm